Se opptak fra WCTE-webinaret 2022

Tirsdag 15. februar gjennomførte WCTE-sekretariatet et åpent webinar om World Conference on Timber Engineering (WCTE2023).
featured image
Foto: WCTE2023

WCTE-webinaret Del 1

Første del av WCTE-webinaret handler om WCTE2023-konferansen. Foredragsholder er professor Kjell Arne Malo, ved NTNU. Malo er leder av den internasjonale vitenskapelige komiteen.
Link til WCTE-webinar Del 1 arrow
Foto: WCTE2023

WCTE-webinaret Del 2

Andre del av WCTE-webinaret handler om hvorfor Degree of Freedom ønsker å være sponsorer av WCTE2023-konferansen. Foredragsholder er daglig leder Gaute Mo ved Degree of Freedom.
Link til WCTE-webinar Del 2 arrow