Foto: WCTE 2023

Se opptak fra WCTE-webinaret

Tirsdag 15. februar gjennomførte WCTE-sekretariatet et åpent webinar om World Conference on Timber Engineering (WCTE2023). Formålet var å gi informasjon og inspirere forskere, næringsliv og offentlige virksomheter i Norge til å engasjere seg før og under konferansedagene til WCTE i Oslo 2023. Dette er del 2 av webinaret.
Se opptak av WCTE-webinaret 2022 arrow