Pressemelding fra WCTE

World Conference on Timber Engineering er i gang

Verdenskonferansen WCTE 2023 ble åpnet mandag 19. juni. Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet konferansen og ordfører Marianne Borgen ønsket de 900 i salen på hotellet The HUB velkommen til Oslo by. Konferansens leder, professor Kjell Arne Malo, understreket i sin velkomsthilsen hvilken betydning denne konferansen har for Norge og verden.

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens største og viktigste vitenskapelige konferanse inne ingeniørfaglig forskning på tre brukt som byggemateriale.

Majoriteten av fagartiklene som blir presentert er for det meste ingeniørfaglige, men alle sider av planlegging, prosjektering, bygging, gjenbruk og bærekraft blir godt belyst.  Konferansen dekker de fleste emner innen arkitektur, infrastruktur og byggverk.

– Jeg vil å understreke at dette en vitenskapelig konferanse med høye kvalitetskrav, der kun fagfellevurderte vitenskapelige fagartikler blir presentert, sa Malo under åpningen.

Den langsiktige effekten
– Den langsiktige effekten av artiklene som blir lagt frem strekker seg fra premisser for etableringen av nye byggstandarder og fremtidig lovverk til utvikling av nye trebaserte og bærekraftige byggematerialer og byggemetoder.

Grunnlaget for forbedring og utvikling av våre byggetekniske lovverk og forskrifter er forskningen på tekniske løsninger, dokumentasjon og erfaringer fra eksisterende byggverk, og dette er hovedinnholdet i konferansen. Vi får høre om en rekke viktige tema som betyr mye for byggenæringen i fremtiden, slik som brann, akustikk og nye konstruksjoner og arkitektur, forteller Malo.

Fagforedrag
Som del av åpningen ble det presentert fire faglige fellesforedrag. Først ute var sivilingeniør Åge Holmestad som fortalte historien om utviklingen av store trekonstruksjoner i Norge  og betydningen av at Norge fikk OL på Lillehammer i 1994.

I sitt foredrag la Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta vekt på det følelsesmessige og menneskelige ved bruken av tre i arkitekturen, med referanse til konferansens motto: Timber for a livable future.

Jennifer Cover, president for WoodWorks – Wood Products Council i USA, presenterte en oversikt over bruken av tre i byggeindustrien i USA. Professor Andrea Frangi ved ETH Zürich holdt foredrag om tre og brann, et tema han er verdensledende på.

Deltakere fra alle kontinenter, flest fra Norge
95 forskere fra hele verden har fagfellevurdert omlag 850 innsendte artikler. Av disse kom om lag 600 gjennom nåløyet, og blir presentert under konferansens 4 dager. Konferansen i Norge har deltakere fra alle kontinenter. Ikke uventet har Europa størst deltakelse, med Norge på topp etterfulgt av Japan, Tyskland. Canada og USA. Under åpningen var det 900 personer i salen, som inkluderte forskere og inviterte gjester. Konferansen har tiltrukket seg forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, prosjektledere, leverandører og produsenter fra hele verden.

WCTE er den eneste konferansen i sitt slag i verden. Den arrangeres annen hvert år og har flyttet seg rundt på de fleste av kontinentene siden 1984. I år ble det Norge sin tur. Det følger høy prestisje med å arrangere WCTE. Nasjonene som ønsker arrangementet, må gjennom en søknadsprosess vurdert av et verdenskonsil. Å vinne WCTE kan sammenlignes litt med å vinne et OL. Norge vant dette prestisjefylte arrangementet i tøff konkurranse med Portugal, Frankrike, Russland, Sveits og Slovenia.

Innovasjon Norge sin økonomiske støtte til planleggingen av konferansen har vært utslagsgivende.  Uten den hadde Norge neppe fått WCTE til Oslo.

– Norge ble valgt ut fordi vi har mye å vise fram, både forskningsfaglig og på grunn av at vi har bygd kompliserte trekonstruksjoner og så har vi flott natur og kultur – samt at Norge har vist at vi har evner til å gjennomføre slike konferanser, sier Malo som er konferansens faglige leder Malo som til daglig er professor NTNU.

Konferansen i Oslo er gjennomført av et sekretariat som består av Kjell Arne Malo, Anders Q. Nyrud, Kristine Nore og Knut Werner Lindeberg Alsén. I tillegg har noen enkeltpersoner hatt viktige nøkkeloppgaver i planlegging og gjennomføringen av WCTE 2023. NMBU har tatt det økonomiske ansvaret og risikoen for WCTE 2023. Denne delen av arbeidet er ledet av professor Anders Q. Nyrud ved NMBU.

Hovedarrangør – og vertskapsinstitusjonene for WCTE 2023 er NMBU, NTNU og AHO, med støtte fra  vertsbyen Oslo. I tillegg har Treteknisk, OsloMet, Sintef, Bergen Arkitekthøgskole, NIBIO og VisitOslo støttet gjennomføringen av arrangementet. Næringslivet har støttet konferansen med forskjellige bidrag og egeninnsats.

Les mer om konferansen: www.wcte2023.org

WCTE har også noen tilleggsarrangementer i bybildet i Oslo under konferanseuken.  

WCTE-paviljong utenfor Østbanehallen
Arrangørene av WCTE 2023 har tatt initiativet til en paviljong som er laget i forbindelse med World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023). Paviljongen står utenfor Østbanehallen ved siden av Tigeren. WCTE-paviljongen er bygget for å synliggjøre konferansen. Den skal også gjennom sin form uttrykke tema som er relevant for våre bygde omgivelser i fremtiden.

Paviljongen er en gave fra WCTE 2023 til Oslo by og befolkningen. Den skal være en visuell opplevelse og forhåpentlig en møteplass for alle som ferdes på området rundt Oslo S under konferanseuken.

Paviljongen er utviklet og realisert i samarbeid mellom arrangørene av WCTE 2023, masterstudenter og lærere ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), norske ingeniør- og arkitektbedrifter, og norske materialleverandører og produsenter.

WCTE paviljongen ble offisielt åpnet av Landbruks- og matminister Sandra Borch
WCTE paviljongen ble offisielt åpnet av Landbruks- og matminister Sandra Borch. I tillegg deltok ordfører Marianne Borgen, rektor Irene Alma Lønne ved AHO, rektor Siri Fjellheim ved NMBU og Anders Q, Nyrud fra NMBU på markeringen, sammen med entusiaster som har bidratt til å realisere paviljongen. Les mer: https://wcte2023.org/wcte-pavilion-fletning/

Synliggjøring av norsk design og norsk designmiljø
Arrangørene av WCTE Norge la tidlig vekt på også å synliggjøre norsk design og norsk designmiljø som del av WCTE 2023 i Norge. Derfor fikk vi designbyrået Uniform med på laget, som har utviklet konferansedesignen og nettsiden. Byrået designet en svær karakteristikk logo som er et 3-dimensjonalt trestykke, som ved å vri ett og samme stykke blir alle fire bokstavene W – C – T – E synlige.

Som et visuelt bidrag til Oslo by er WCTE 2023-logoen plassert som en installasjon, midt i vannspeilet hos Anne Cath. Vestlys Plass, foran Deichman Bjørvika, Oslos hovedbibliotet. Den er realisert og bygget av næringslivet. Les mer: https://wcte2023.org/logo-installation/

Kontaktperson
Knut Werner Lindeberg Alsén
Mobil 48893172
Secretariat@wcte2023.org

Foto: WCTE 2023

Se opptak fra WCTE-webinaret

Tirsdag 15. februar gjennomførte WCTE-sekretariatet et åpent webinar om World Conference on Timber Engineering (WCTE2023). Formålet var å gi informasjon og inspirere forskere, næringsliv og offentlige virksomheter i Norge til å engasjere seg før og under konferansedagene til WCTE i Oslo 2023. Dette er del 2 av webinaret.
Se opptak av WCTE-webinaret 2022 arrow